Kamis, 27 Juli 2023

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Toga Untuk Wisuda

 
(iStock)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.Fil., S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Kuasa Menunjukkan Batas Tanah", "Contoh Sederhana Surat Kuasa Khusus Perdata Tergugat" dan "Contoh Surat Kuasa Kasasi Kasus Pidana", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Surat Kuasa Pengambilan Toga Untuk Wisuda'.


SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .......................................................................................
NIM : .......................................................................................
Prodi : .......................................................................................
Alamat : .......................................................................................
No HP : .......................................................................................

Memberikan kuasa kepada :

Nama : .......................................................................................
NIM : .......................................................................................
Prodi : .......................................................................................
Alamat : .......................................................................................
No HP : .......................................................................................

Untuk pengurusan pengambilan toga Wisuda Sarjana XLIV dan Pascasarjana XIX Tahun 2022 atas nama pemberi kuasa.

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

..........., ..................

Yang Diberi Kuasa                                                             Yang Memberi KuasaMATERAI

.........................                                                                   ..............................
(Tanda tangan basah)

Jika memerlukan advokat terkait dengan masalah hukum anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini, kami akan senantiasa mendampingi.


*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com
____________________
Reference:

1. "Contoh Surat Kuasa Pengambilan Toga", baa.mercubuana-yogya.ac.id., Diakses pada tanggal 18 Juli 2023, Link: https://baa.mercubuana-yogya.ac.id/wp-content/uploads/2022/04/Contoh-Surat-Kuasa-Pengambilan-Toga-2022.pdf

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Contoh Perjanjian Konsinyasi Sederhana

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. ( Certified Attorneys at Law ) Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membah...