Jumat, 25 Oktober 2019

Contoh Surat Kuasa Menjual Tanah


(iStock)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ............................
Tempat/Tgl. Lahir : ............................
Pekerjaan : ............................
Alamat : ............................

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada:

Nama : ............................
Tempat/Tgl. Lahir : ............................
Pekerjaan : ............................
Alamat : ............................

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

---------------KHUSUS---------------

Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas tanah-tanah yang terdaftar dalam Buku Letter C Nomor: ................., Persil ...................., Kelas .................., Seluas ..........................M2 (.................meter persegi), terletak di Desa: ........................., Kecamatan: ......................., Kota/Kabupaten: ..................................., Provinsi: ......................., tertulis atas nama ......................................

Menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut dan atau surat-surat yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Pelepasan Hak Atas tanah tersebut.

Menerima uang dan menandatangani kuitansi hasil Pelepasan Hak Atas tanah tersebut di atas.

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sesungguhnya dengan maksud baik, serta tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

......................., ....../....../20.......

Penerima Kuasa             Pemberi Kuasa

(........................)                 (........................)

Dikuatkan oleh Camat................ Diketahui dan Dibenarkan Oleh:
                                                           Kepala Desa/Lurah...............

(........................)                             (........................)

Catatan: untuk dokumen dalam format word, silahkan diunduh pada link berikut ini.

Lihat juga contoh surat kuasa untuk Mengurus Balik Nama Sertifikat, pada Link berikut ini.
___________________
Referensi: "Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kuasa", Frans Satriyo Wicaksono, S.H., Jakarta, Visimedia, 2009, Hal.: 84-85.Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Contoh Blanko Permohonan Intervensi Pada PTUN

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai " Contoh Permohonan PKPU " d...